Witamy na naszej stronie

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną. Do Poradni mogą się zgłaszać:

 • DZIECI I MŁODZIEŻ w każdym okresie życia tj. od niemowlęctwa do zakończenie szkoły ponadgimnazjalnej
 • RODZICE I OPIEKUNOWIE
 • NAUCZYCIELE przedszkoli, szkół i placówek z terenu miasta Bielska-Białej

W skład Zespołu wchodzą:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 wraz z Pracownią Stymulacji Rozwoju Dziecka
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 wraz z Zespołem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
 • Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci z Wadą Wzroku, Słuchu i Autyzmem wraz z Zespołem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Nasze usługi są bezpłatne.
Bez skierowania mogą zgłaszać się dzieci z rodzicami, rodzice, młodzież, nauczyciele.

Prowadzimy działania w zakresie:

 • 01
  diagnozy
 • 02
  terapii
 • 03
  poradnictwa
 • 04
  wspierania rozwoju uzdolnień
 • 05
  wydawania opinii i orzeczeń
 • 06
  profilaktyki, psychoedukacji, promocji zdrowia
 • 07
  wczesnej stymulacji rozwoju
 • 08
  opieki logopedycznej
 • 09
  doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • 10
  rehabilitacji

W celu uzgodnienia szczegółów współpracy zachęcamy do kontaktów bezpośrednich z pracownikami Zespołu. Postaramy się odpowiedzieć na Państwa potrzeby i oczekiwania.

Skontaktuj się z nami

Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna nr 1

  33 812 50 78

Poradnia
Psychologiczno
Pedagogiczna nr 2

  33 814 07 06

Specjalistyczna Poradnia
Dla Dzieci z Wadą Wzroku,
Słuchu i Autyzmem

  33 812 50 78

Zespół Wczesnego Wspomagania
Rozwoju Dziecka

  33 811 82 12

Pracownia Stymulacji
Rozwoju Dziecka

  33 811 82 12 wew. 20